Soms lukt het niet meer om zelf verder te komen en wellicht loop je al een poosje alleen te knokken. We kunnen een stukje samen optrekken en helpen als je vastloopt bij:

 

 • het verwerken van ingrijpende gebeurtenissen
 • sombere gevoelens en depressieve klachten
 • angst -en schuldgevoelens
 • stressklachten
 • problemen op je werk
 • problemen in (familie)relaties

 

Misschien vind je hulp zoeken een grote stap, maar elke grote reis begint met een eerste stap! Durf te beginnen met de eerste stap!

Dan gaan we samen stap voor stap verder.


We zullen de onderstaande stappen gaan bekijken

 • Waar kom je vandaan?
 • Waar moet misschien nog afscheid van worden genomen of mag je loslaten?
 • Waar ben je nu?
 • Wat en wie heb je nodig in het hier en nu?
 • Waar wil je naartoe?
 • Wat heb je nodig voor de toekomst?

Deze stappen zullen inzicht geven waardoor de weg naar herstel en/of verandering mogelijk wordt.

 

We zetten deze stappen vanuit:

wederzijds respect, autonomie en verantwoording.

Er is respect voor gevoelens, gedachten grenzen geloofsovertuiging en verschillen, want elk mens is autonoom.

Autonoom wil zeggen: je mag denken wat je denkt, voelen wat je voelt en vinden wat je vindt en daar mag je voor uit komen.

Dit staat niet los van verantwoordelijkheid, als volwassene nemen we verantwoording voor de consequeties van ons gedrag en we nemen relationele verantwoordelijkheid.

 

 

Loop je niet meer naast elkaar, maar sta je tegenover elkaar?

Dan is het goed even iemand langszij te vragen. Samen kunnen we gaan ontdekken waar jullie wegen uit elkaar zijn gegaan en hoe jullie weer met elkaar in verbinding kunnen optrekken.

 

AMI counseling werkt op het gebied van hulp bij relatieproblemen nauw samen met de professionals van AMI mediatiors.

Vanuit die samenwerking bieden we koppels de gelegenheid om de gesprekken in een setting met 4 personen te laten plaatsvinden.

Ga voor meer info over AMI mediation naar www.amimediators.nl

 

 

 

Meelopen:

Relatieproblemen?

Stap voor stap!

stap voor stap

Aan de slag

Waarom en hoe?